virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hồ Chí Minh vs Bình Định, 13/04/2023

Đội hình ra sân
99
Campbell J.
Campbell J.
92
Green D.
Green D.
39
Hoang Vu O. (C)
Hoang Vu O. (C)
9
Hồ Tuấn Tài
Hồ Tuấn Tài
5
Lê C. H. An
Lê C. H. An
88
Mansaray V.
Mansaray V.
17
Nguyễn Minh Trung
Nguyễn Minh Trung
1
Nguyễn Thanh Thắng (G)
Nguyễn Thanh Thắng (G)
26
Thân Thành Tín
Thân Thành Tín
15
Uông Ngọc Tiến
Uông Ngọc Tiến
6
Võ Huy Toàn
Võ Huy Toàn
23
Cao V. Triển
Cao V. Triển
6
Đỗ Thanh Thịnh
Đỗ Thanh Thịnh
14
Đỗ Văn Thuận (C)
Đỗ Văn Thuận (C)
9
Hà Đức Chinh
Hà Đức Chinh
17
Lê Ngọc Bảo
Lê Ngọc Bảo
28
Lý Công Hoàng Anh
Lý Công Hoàng Anh
11
Lynch J.
Lynch J.
88
Phạm Văn Thành
Phạm Văn Thành
10
Rafaelson
Rafaelson
19
Schmidt A.
Schmidt A.
26
T. Đ. Minh Hoàng (G)
T. Đ. Minh Hoàng (G)
Dự bị
21
Dao Quoc Gia
Dao Quoc Gia
22
Dương Văn Trung
Dương Văn Trung
23
Hoang V. N.
Hoang V. N.
11
Lâm Thuận
Lâm Thuận
20
Nguyễn Thanh Khôi
Nguyễn Thanh Khôi
25
Phạm Hữu Nghĩa (G)
Phạm Hữu Nghĩa (G)
28
Tran H. P.
Tran H. P.
8
Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
27
Voo Huu V. H.
Voo Huu V. H.
43
Huỳnh Tiến Đạt
Huỳnh Tiến Đạt
15
Le N.
Le N.
7
Le Viktor
Le Viktor
8
Mạc Hồng Quân
Mạc Hồng Quân
77
Nghiêm X. Tú
Nghiêm X. Tú
18
Nguyen C.
Nguyen C.
24
Nguyễn Mạnh Cường (G)
Nguyễn Mạnh Cường (G)
2
Nguyễn Tiến Duy
Nguyễn Tiến Duy
4
Phan Ngọc Tín
Phan Ngọc Tín