Cầu thủ
Hoàng Sơn Trần
tiền đạo (Viettel)
Tuổi: 27 (31.03.1997)

Hoàng Sơn Trần