Cầu thủ
Tiến Long Vũ
hậu vệ (Hà Nội FC)
Tuổi: 21 (04.04.2002)

Tiến Long Vũ