Cầu thủ
Trọng Nam Nguyễn
tiền vệ (Đà Nẵng)
Tuổi: 22 (17.03.2002)

Trọng Nam Nguyễn