Cầu thủ
Văn Sơn Lê
hậu vệ (HAGL)
Tuổi: 27 (20.12.1996)

Văn Sơn Lê