Cầu thủ
Xuân Tú Lê
tiền đạo (Hà Nội FC)
Tuổi: 24 (06.09.1999)

Xuân Tú Lê