Chuyển nhượng TTBD Phù Đổng 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
30.06.2024
Bui Anh Thong
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Công An Hà Nội
30.06.2024
Ly Trung Hieu
Trở về từ hợp đồng cho mượn
PVF-CAND
30.06.2024
Khong Minh Gia
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Công An Hà Nội
01.03.2024
Nguyen Thanh Loi
Cầu thủ Tự do
Đồng Tháp
01.10.2023
Nguyen Tien Dinh
Chuyển nhượng
PVF-CAND
14.09.2023
Phan Thanh Hậu
Cầu thủ Tự do
Quảng Nam
01.09.2023
Bui Anh Thong
Cho mượn
Công An Hà Nội
01.09.2023
Ly Trung Hieu
Cho mượn
PVF-CAND
01.09.2023
Khong Minh Gia
Cho mượn
Công An Hà Nội
01.09.2023
Nguyễn Trọng Hiếu
Cầu thủ Tự do
Hải Phòng
01.09.2023
Lê Trung Hiếu
Cầu thủ Tự do
Hải Phòng
31.08.2023
Nguyen The Anh Tam
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hà Nội FC
31.08.2023
Phan Du Hoc
Trở về từ hợp đồng cho mượn
HAGL
31.08.2023
Khong Minh Gia
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Công An Hà Nội
28.06.2023
Phan Du Hoc
Cho mượn
HAGL
01.03.2024
Nguyen Thanh Loi
Cầu thủ Tự do
Đồng Tháp
01.10.2023
Nguyen Tien Dinh
Chuyển nhượng
PVF-CAND
01.09.2023
Bui Anh Thong
Cho mượn
Công An Hà Nội
01.09.2023
Ly Trung Hieu
Cho mượn
PVF-CAND
01.09.2023
Khong Minh Gia
Cho mượn
Công An Hà Nội
01.09.2023
Nguyễn Trọng Hiếu
Cầu thủ Tự do
Hải Phòng
01.09.2023
Lê Trung Hiếu
Cầu thủ Tự do
Hải Phòng
28.06.2023
Phan Du Hoc
Cho mượn
HAGL
30.06.2024
Bui Anh Thong
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Công An Hà Nội
30.06.2024
Ly Trung Hieu
Trở về từ hợp đồng cho mượn
PVF-CAND
30.06.2024
Khong Minh Gia
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Công An Hà Nội
14.09.2023
Phan Thanh Hậu
Cầu thủ Tự do
Quảng Nam
31.08.2023
Nguyen The Anh Tam
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hà Nội FC
31.08.2023
Phan Du Hoc
Trở về từ hợp đồng cho mượn
HAGL