Esports

VIDEO: Các anh shipper chơi gì trong giờ nghỉ?

VIDEO: Các anh shipper chơi gì trong giờ nghỉ?

Bạn có từng thắc mắc các anh shipper sẽ làm gì trong giờ nghỉ, khi không phải đi giao hàng? Dưới đây là một trong số những thú vui của họ!

Xem thêm