virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Bình Dương vs Bình Định, 25/06/2024

Đội hình ra sân
11
Bùi
Bùi
90
Charles
Charles
20
Đoàn
Đoàn
10
Hồ
Hồ
4
Jan
Jan
39
Kizito
Kizito
22
Nguyễn
Nguyễn
5
Onoja
Onoja
21
Trần
Trần
24
Trần
Trần
25
Trần
Trần
23
Cao
Cao
1
Đặng
Đặng
14
Đỗ
Đỗ
9
Hà
10
Leo Artur
Leo Artur
3
Marlon
Marlon
67
Ngô
Ngô
18
Nguyễn
Nguyễn
19
Schmidt
Schmidt
12
Trần
Trần
94
Trịnh
Trịnh
Dự bị
88
Bùi
Bùi
14
Nguyễn
Nguyễn
33
Nguyen
Nguyen
19
Nguyen
Nguyen
27
Quan Doan
Quan Doan
8
Tống
Tống
12
Trần
Trần
32
Trương
Trương
23
Vũ
72
Alan Grafite
Alan Grafite
16
Đinh
Đinh
91
Huỳnh
Huỳnh
8
Mạc
Mạc
77
Nghiêm
Nghiêm
98
Phạm
Phạm
88
Phạm
Phạm
66
Vũ
15
Vũ