virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Bình Dương vs HAGL, 23/07/2023

Đội hình ra sân
11
Bùi
Bùi
95
Cassius
Cassius
9
Gordon
Gordon
34
Lê
22
Nguyễn
Nguyễn
28
Olsen
Olsen
17
Tống
Tống
21
Trần
Trần
25
Trần
Trần
39
Trần
Trần
29
Võ
12
Brandao
Brandao
4
Châu
Châu
44
Diakite
Diakite
9
Đinh
Đinh
26
Huỳnh
Huỳnh
2
Lê
11
Nguyễn
Nguyễn
27
Nguyễn
Nguyễn
7
Paollo
Paollo
20
Trần
Trần
8
Trần
Trần
Dự bị
20
Đoàn
Đoàn
18
Hà
4
Nguyen
Nguyen
16
Nguyễn Trần
Nguyễn Trần
6
Nguyễn
Nguyễn
66
Nguyễn
Nguyễn
27
Quan Doan
Quan Doan
14
Trần
Trần
15
Trương
Trương
1
Dương
Dương
82
Hoàng
Hoàng
5
Nguyễn
Nguyễn
24
Nguyễn
Nguyễn
19
Nguyen
Nguyen
23
Nguyễn
Nguyễn
66
Tran
Tran
6
Trần
Trần
17
Võ