virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Bình Dương vs Hồ Chí Minh, 17/02/2023

Đội hình ra sân
11
Bùi
Bùi
20
Đoàn
Đoàn
9
Gordon
Gordon
5
Ndiaye
Ndiaye
4
Nguyen
Nguyen
7
Nguyen
Nguyen
22
Nguyễn
Nguyễn
8
Oloya
Oloya
27
Quan Doan
Quan Doan
25
Trần
Trần
39
Trần
Trần
99
Campbell
Campbell
21
Dao
Dao
92
Green
Green
88
Mansaray
Mansaray
2
Ngô
Ngô
17
Nguyễn
Nguyễn
4
Nguyễn
Nguyễn
1
Nguyễn
Nguyễn
7
Nguyen
Nguyen
18
Van Kien
Van Kien
6
Võ
Dự bị
10
Hồ
Hồ
1
Nguyễn
Nguyễn
3
Nguyễn
Nguyễn
6
Nguyễn
Nguyễn
17
Tống
Tống
12
Trần
Trần
21
Trần
Trần
15
Trương
Trương
29
Võ
38
Dang
Dang
97
Guyenne
Guyenne
23
Nguyen
Nguyen
39
Hoang Vu Samson
Hoang Vu Samson
9
Hồ
Hồ
11
Lâm
Lâm
5
Lê
28
Tran
Tran
8
Trần
Trần