virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Công an Hà Nội FC vs Bình Định, 22/10/2023

Đội hình ra sân
68
Bùi Hoàng
Bùi Hoàng
16
Bùi
Bùi
26
Ha
Ha
4
Hồ
Hồ
3
Huỳnh
Huỳnh
8
Junior Fialho
Junior Fialho
11
Lê Phạm
Lê Phạm
94
Magno
Magno
1
Nguyen
Nguyen
70
Raphael
Raphael
17
Vũ
72
Alan Grafite
Alan Grafite
23
Cao
Cao
1
Đặng
Đặng
6
Đỗ
Đỗ
14
Đỗ
Đỗ
10
Leo Artur
Leo Artur
17
Lê
3
Marlon
Marlon
88
Phạm
Phạm
19
Schmidt
Schmidt
94
Trịnh
Trịnh
Dự bị
24
Bui Tien Dung II
Bui Tien Dung II
12
Hoang
Hoang
39
Huỳnh
Huỳnh
7
Nguyễn
Nguyễn
47
Pham
Pham
21
Phạm
Phạm
55
Trần
Trần
22
Trần
Trần
6
Trương
Trương
16
Đinh
Đinh
9
Hà
8
Mạc
Mạc
67
Ngô
Ngô
18
Nguyen
Nguyen
26
Trần Đình
Trần Đình
12
Trần
Trần
66
Vũ
15
Vũ