virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Công an Hà Nội FC vs Hà Nội FC, 06/08/2023

Đội hình ra sân
16
Bùi
Bùi
98
Dương
Dương
5
Đoàn
Đoàn
68
Gustavo Henrique
Gustavo Henrique
12
Hoang
Hoang
4
Hồ
Hồ
35
Jhon Cley
Jhon Cley
1
Nguyen
Nguyen
21
Phạm
Phạm
70
Raphael
Raphael
17
Vũ
20
Bùi Hoàng
Bùi Hoàng
1
Bùi
Bùi
17
Caion
Caion
2
Đỗ
Đỗ
88
Đỗ
Đỗ
33
Jevtovic
Jevtovic
77
Marcao Silva
Marcao Silva
16
Nguyễn
Nguyễn
10
Nguyễn
Nguyễn
9
Phạm
Phạm
13
Trần
Trần
Dự bị
24
Bui Tien Dung II
Bui Tien Dung II
3
Huỳnh
Huỳnh
88
Lê
30
Nguyen
Nguyen
19
Nguyễn
Nguyễn
8
Nguyễn
Nguyễn
38
Phan
Phan
7
Sầm
Sầm
22
Trần
Trần
8
Đậu
Đậu
25
Lê
15
Nguyen
Nguyen
19
Nguyen
Nguyen
89
Nguyen
Nguyen
18
Nguyễn
Nguyễn
52
Nguyễn
Nguyễn
11
Phạm
Phạm
27
Vũ