virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Công an Hà Nội FC vs Hải Phòng, 08/04/2023

Đội hình ra sân
16
Bùi
Bùi
5
Đoàn
Đoàn
68
Gustavo Henrique
Gustavo Henrique
3
Huỳnh
Huỳnh
35
Jhon Cley
Jhon Cley
89
Le Giang
Le Giang
88
Lê
29
Nguyễn
Nguyễn
7
Sầm
Sầm
22
Trần
Trần
17
Vũ
66
Bissainthe
Bissainthe
5
Đặng
Đặng
9
Fernandez
Fernandez
7
Mpande
Mpande
1
Nguyễn
Nguyễn
14
Nguyễn
Nguyễn
77
Nguyễn
Nguyễn
21
Nguyễn
Nguyễn
3
Phạm
Phạm
17
Phạm
Phạm
97
Triệu
Triệu
Dự bị
24
Bui Tien Dung II
Bui Tien Dung II
98
Dương
Dương
26
Ha
Ha
4
Hồ
Hồ
6
Huỳnh
Huỳnh
30
Nguyen
Nguyen
8
Nguyễn
Nguyễn
38
Phan
Phan
28
Tô
20
Dương
Dương
11
Hồ
Hồ
6
Lò
8
Lương Xuân Trường
Lương Xuân Trường
2
Nguyen
Nguyen
28
Nguyen Nhu
Nguyen Nhu
45
Nguyễn
Nguyễn
79
Nguyễn
Nguyễn
26
Nguyễn
Nguyễn