virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Công an Hà Nội FC vs Thanh Hóa, 27/02/2024

Đội hình ra sân
68
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
98
Duong G. T.
Duong G. T.
12
Hoang V. T.
Hoang V. T.
4
Hồ Tấn Tài
Hồ Tấn Tài
9
Jeferson
Jeferson
11
Lê Phạm Thành Long
Lê Phạm Thành Long
94
Magno G.
Magno G.
1
Nguyen F. (G)
Nguyen F. (G)
19
Nguyễn Quang Hải (C)
Nguyễn Quang Hải (C)
21
Pham V. L.
Pham V. L.
17
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
27
A Mít
A Mít
34
Doãn Ngọc Tân
Doãn Ngọc Tân
16
Đinh Tiến Thành
Đinh Tiến Thành
18
Đinh Viết Tú
Đinh Viết Tú
11
Gordon R. (C)
Gordon R. (C)
28
Hoàng Thái Bình
Hoàng Thái Bình
17
Lâm Ti Phông
Lâm Ti Phông
88
Luiz Antonio
Luiz Antonio
7
Nguyễn Thanh Long
Nguyễn Thanh Long
12
Nguyen T. S.
Nguyen T. S.
67
Trịnh Xuân Hoàng (G)
Trịnh Xuân Hoàng (G)
Dự bị
15
Bui X. T.
Bui X. T.
33
Do Sy Huy (G)
Do Sy Huy (G)
26
Ha V. P.
Ha V. P.
18
Hồ N. Thắng
Hồ N. Thắng
30
Hồ Văn Cường
Hồ Văn Cường
3
Huỳnh Tấn Sinh
Huỳnh Tấn Sinh
8
Junior Fialho
Junior Fialho
47
Pham Gia Hung
Pham Gia Hung
6
Trương Văn Thiết
Trương Văn Thiết
29
Doan Ngoc Ha
Doan Ngoc Ha
8
Hoang V.
Hoang V.
19
Lê Quốc Phương
Lê Quốc Phương
91
Lê Thanh Bình
Lê Thanh Bình
10
Lê Văn Thắng
Lê Văn Thắng
1
Nguyễn Thanh Thắng (G)
Nguyễn Thanh Thắng (G)
20
Nguyễn Trọng Hùng
Nguyễn Trọng Hùng
52
Nguyễn Trọng Phú
Nguyễn Trọng Phú
14
Truong T.
Truong T.