virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hà Nội FC vs Sông Lam Nghệ An, 31/07/2022

Đội hình ra sân
1
Bùi
Bùi
8
Đậu
Đậu
5
Đoàn
Đoàn
28
Đỗ
Đỗ
88
Đỗ
Đỗ
25
Tú
16
Nguyễn
Nguyễn
10
Nguyễn
Nguyễn
9
Phạm
Phạm
99
Siladi
Siladi
13
Trần
Trần
23
Đinh
Đinh
79
Mai
Mai
18
Nguyễn
Nguyễn
10
Olaha
Olaha
91
Oseni
Oseni
2
Phạm
Phạm
7
Phạm
Phạm
20
Phan
Phan
3
Quế
Quế
86
Thái
Thái
66
Trần
Trần
Dự bị
20
Bùi Hoàng
Bùi Hoàng
23
Mujan
Mujan
26
Nguyễn
Nguyễn
89
Nguyen
Nguyen
18
Nguyễn
Nguyễn
52
Nguyễn
Nguyễn
15
Phạm
Phạm
65
Trần
Trần
27
Vũ
24
Hồ
Hồ
8
Hồ
Hồ
6
Hồ
Hồ
30
Hồ
Hồ
28
Le
Le
14
Nguyễn
Nguyễn
27
Nguyễn
Nguyễn
16
Trần
Trần
15
Trần
Trần