virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hà Nội FC vs Thanh Hóa, 17/02/2023

Đội hình ra sân
20
Bùi Hoàng Việt Anh
Bùi Hoàng Việt Anh
1
Bùi Tấn Trường (G)
Bùi Tấn Trường (G)
8
Đậu Văn Toàn
Đậu Văn Toàn
2
Đỗ Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh
88
Đỗ Hùng Dũng
Đỗ Hùng Dũng
70
Henrique W.
Henrique W.
7
Lucao
Lucao
77
Marcao Silva
Marcao Silva
10
Nguyễn Văn Quyết (C)
Nguyễn Văn Quyết (C)
52
Nguyễn Văn Vĩ
Nguyễn Văn Vĩ
13
Trần Văn Kiên
Trần Văn Kiên
27
A Mít
A Mít
37
Bruno Catanhede
Bruno Catanhede
77
Conrado
Conrado
95
Gustavo
Gustavo
28
Hoàng Thái Bình
Hoàng Thái Bình
11
Lê Phạm Thành Long
Lê Phạm Thành Long
7
Nguyễn Hữu Dũng
Nguyễn Hữu Dũng
5
Nguyễn Minh Tùng (C)
Nguyễn Minh Tùng (C)
6
Nguyễn Sỹ Nam
Nguyễn Sỹ Nam
25
Nguyễn Thanh Diệp (G)
Nguyễn Thanh Diệp (G)
20
Nguyễn Trọng Hùng
Nguyễn Trọng Hùng
Dự bị
25
Lê Xuân Tú
Lê Xuân Tú
22
Mạch Ngọc Hà
Mạch Ngọc Hà
14
Nguyễn Hai Long
Nguyễn Hai Long
18
Nguyễn Văn Công (G)
Nguyễn Văn Công (G)
11
Phạm Thành Lương
Phạm Thành Lương
9
Phạm Tuấn Hải
Phạm Tuấn Hải
74
Trương Văn Thái Quý
Trương Văn Thái Quý
6
Vũ Minh Tuấn
Vũ Minh Tuấn
27
Vũ Tiến Long
Vũ Tiến Long
34
Doãn Ngọc Tân
Doãn Ngọc Tân
4
Đàm Tiến Dũng
Đàm Tiến Dũng
2
Hoàng Đình Tùng
Hoàng Đình Tùng
17
Lâm Ti Phông
Lâm Ti Phông
32
Lê Ngọc Nam
Lê Ngọc Nam
91
Lê Thanh Bình
Lê Thanh Bình
9
Lê Xuân Hùng
Lê Xuân Hùng
15
Trịnh Văn Lợi
Trịnh Văn Lợi
67
Trịnh Xuân Hoàng (G)
Trịnh Xuân Hoàng (G)