Thống kê Hà Tĩnh vs Hồ Chí Minh, 17/05/2024

3
Thẻ Vàng
3