virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hà Tĩnh vs Viettel, 09/02/2023

Đội hình ra sân
26
Bui
Bui
91
Diallo
Diallo
25
Dương
Dương
17
Đào
Đào
14
Jan
Jan
28
Nguyễn
Nguyễn
19
Nguyễn
Nguyễn
88
Pinto
Pinto
10
Trần
Trần
37
Trần
Trần
30
Vũ
7
Abdumuminov
Abdumuminov
88
Bùi
Bùi
4
Bùi
Bùi
39
Dương
Dương
11
Jeferson
Jeferson
21
Nguyễn
Nguyễn
28
Nguyễn
Nguyễn
3
Nguyễn
Nguyễn
23
Nhâm
Nhâm
36
Phạm
Phạm
12
Phan
Phan
Dự bị
5
Đặng
Đặng
86
Đào
Đào
7
Đinh
Đinh
38
Nguyễn
Nguyễn
36
Nguyen
Nguyen
11
Nguyễn
Nguyễn
21
Nguyễn
Nguyễn
20
Nguyễn
Nguyễn
18
Vũ
20
Cao Trần
Cao Trần
17
Nguyễn Đức
Nguyễn Đức
16
Nguyễn
Nguyễn
15
Nguyễn
Nguyễn
25
Quảng
Quảng
22
Trần
Trần
18
Trần
Trần
90
Trần
Trần
86
Trương
Trương