virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình HAGL vs Sông Lam Nghệ An, 14/10/2022

Đội hình ra sân
30
Brandao
Brandao
92
Bruno de Sousa
Bruno de Sousa
26
Huỳnh Tuấn Linh (G)
Huỳnh Tuấn Linh (G)
2
Lê Văn Sơn
Lê Văn Sơn
94
Mauricio
Mauricio
10
Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Công Phượng
15
Nguyễn Hữu Tuấn
Nguyễn Hữu Tuấn
7
Nguyễn Phong Hồng Duy
Nguyễn Phong Hồng Duy
11
Nguyễn Tuấn Anh (C)
Nguyễn Tuấn Anh (C)
9
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Văn Toàn
17
Vũ Văn Thanh
Vũ Văn Thanh
37
Đặng Văn Lắm
Đặng Văn Lắm
5
Hoàng V. Khanh
Hoàng V. Khanh
24
Hồ Khắc Lương
Hồ Khắc Lương
30
Hồ Văn Cường
Hồ Văn Cường
18
Nguyễn Văn Hoàng (G)
Nguyễn Văn Hoàng (G)
10
Olaha M.
Olaha M.
7
Phạm Xuân Mạnh
Phạm Xuân Mạnh
20
Phan Văn Đức
Phan Văn Đức
3
Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải
16
Trần Đình Đồng
Trần Đình Đồng
15
Trần Đình Tiến
Trần Đình Tiến
Dự bị
1
Dương Văn Lợi (G)
Dương Văn Lợi (G)
82
Hoàng A
Hoàng A
24
Nguyễn Đức Việt
Nguyễn Đức Việt
23
Nguyễn Thanh Nhân
Nguyễn Thanh Nhân
27
Nguyễn Văn Triệu
Nguyễn Văn Triệu
28
Nguyễn Văn Việt
Nguyễn Văn Việt
20
Trần Bảo Toàn
Trần Bảo Toàn
5
Trần H. Đ. Triều
Trần H. Đ. Triều
8
Trần Minh Vương
Trần Minh Vương
68
Arques M.
Arques M.
4
Bùi Đình Châu
Bùi Đình Châu
23
Đinh Xuân Tiến
Đinh Xuân Tiến
79
Mai Sỹ Hoàng
Mai Sỹ Hoàng
91
Oseni G.
Oseni G.
2
Phạm Thế Nhật
Phạm Thế Nhật
86
Thái Bá Sang
Thái Bá Sang
26
Trần Mạnh Quỳnh
Trần Mạnh Quỳnh
25
Trần Văn Tiến (G)
Trần Văn Tiến (G)