virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Hải Phòng (Vie) vs Sabah (Mys), 25/10/2023

Đội hình ra sân
Dự bị
42
A
A
20
Dương
Dương
19
Lê
21
Lê
6
Lò
9
Lucao
Lucao
8
Lương Xuân Trường
Lương Xuân Trường
45
Nguyễn
Nguyễn
79
Nguyễn
Nguyễn
26
Nguyễn
Nguyễn
39
Phạm
Phạm
3
Phạm
Phạm
3
Batuil
Batuil
91
Bin Fazail
Bin Fazail
13
Dinesh
Dinesh
19
Fahmi
Fahmi
11
Firdaus Chew
Firdaus Chew
15
Ghazali
Ghazali
20
Robbat
Robbat
8
Roslan
Roslan
71
Zakaria
Zakaria