Thống kê Hồ Chí Minh vs Hà Nội FC, 08/04/2023

1
Thẻ Vàng
1