Vòng 1/8
participant
Tajikistan
2
participant
UAE
1
participant
Iraq
2
participant
Jordan
3
participant
Úc
4
participant
Indonesia
0
participant
Ả Rập Saudi
1
participant
Hàn Quốc
2
participant
Iran
2
participant
Syria
1
participant
Bahrain
1
participant
Nhật Bản
3
participant
Qatar
2
participant
Palestine
1
participant
Uzbekistan
2
participant
Thái Lan
1
Tứ kết
participant
Tajikistan
0
participant
Jordan
1
participant
Úc
1
participant
Hàn Quốc
2
participant
Iran
2
participant
Nhật Bản
1
participant
Qatar
2
participant
Uzbekistan
1
Bán kết
participant
Jordan
2
participant
Hàn Quốc
0
participant
Iran
2
participant
Qatar
3
Chung kết
participant
Jordan
1
participant
Qatar
3
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Jordan 3 3 6:0 9
2 Indonesia 3 2 9:2 6
3 Kuwait 3 1 5:6 3
4 Nepal 3 0 1:13 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Palestine 3 3 10:0 9
2 Philippines 3 1 1:4 4
3 Mông Cổ 3 1 2:2 3
4 Yemen 3 0 0:7 1
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Uzbekistan 3 3 9:0 9
2 Thái Lan 3 2 5:2 6
3 Maldives 3 1 1:7 3
4 Sri Lanka 3 0 0:6 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ấn Độ 3 3 8:1 9
2 Hồng Kông 3 2 5:5 6
3 Afghanistan 3 0 4:6 1
4 Campuchia 3 0 2:7 1
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng E Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bahrain 3 3 5:1 9
2 Malaysia 3 2 8:4 6
3 Turkmenistan 3 1 3:5 3
4 Bangladesh 3 0 2:8 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng F Trận Thắng H.Số Điểm
1 Tajikistan 3 2 5:0 7
2 Kyrgyzstan 3 2 4:1 7
3 Singapore 3 1 7:5 3
4 Myanmar 3 0 2:12 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
 • Array Array
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Qatar 3 3 5:0 9
2 Tajikistan 3 1 2:2 4
3 Trung Quốc 3 0 0:1 2
4 Liban 3 0 1:5 1
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Play Offs: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Úc 3 2 4:1 7
2 Uzbekistan 3 1 4:1 5
3 Syria 3 1 1:1 4
4 Ấn Độ 3 0 0:6 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Play Offs: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Iran 3 3 7:2 9
2 UAE 3 1 5:4 4
3 Palestine 3 1 5:5 4
4 Hồng Kông 3 0 1:7 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Play Offs: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Iraq 3 3 8:4 9
2 Nhật Bản 3 2 8:5 6
3 Indonesia 3 1 3:6 3
4 Việt Nam 3 0 4:8 0
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Play Offs: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng E Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bahrain 3 2 3:3 6
2 Hàn Quốc 3 1 8:6 5
3 Jordan 3 1 6:3 4
4 Malaysia 3 0 3:8 1
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Play Offs: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng F Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ả Rập Saudi 3 2 4:1 7
2 Thái Lan 3 1 2:0 5
3 Oman 3 0 2:3 2
4 Kyrgyzstan 3 0 1:5 1
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Play Offs: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 Trận Thắng H.Số Điểm
1 Jordan 3 1 6:3 4
2 Syria 3 1 1:1 4
3 Palestine 3 1 5:5 4
4 Indonesia 3 1 3:6 3
5 Oman 3 0 2:3 2
6 Trung Quốc 3 0 0:1 2
 • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup (Play Offs: )
 • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
 • Array Array