Tứ kết
Bán kết
Chung kết
Hạng 3
Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Argentina 0 0 0:0 0
2 Peru 0 0 0:0 0
3 Chilê 0 0 0:0 0
4 Canada 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa América (Play Offs: Tứ kết)
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ecuador 0 0 0:0 0
2 Venezuela 0 0 0:0 0
3 Jamaica 0 0 0:0 0
4 Mexico 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa América (Play Offs: Tứ kết)
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bolivia 0 0 0:0 0
2 Uruguay 0 0 0:0 0
3 Mỹ 0 0 0:0 0
4 Panama 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa América (Play Offs: Tứ kết)
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Paraguay 0 0 0:0 0
2 Colombia 0 0 0:0 0
3 Brazil 0 0 0:0 0
4 Costa Rica 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa América (Play Offs: Tứ kết)
  • Array Array