virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Nam Định vs Hà Tĩnh, 20/06/2024

Đội hình ra sân
10
Hendrio
Hendrio
16
Le
Le
4
Lucao
Lucao
7
Nguyễn
Nguyễn
21
Nguyễn
Nguyễn
9
Nguyễn
Nguyễn
6
Phạm
Phạm
14
Rafaelson
Rafaelson
28
Tô
26
Trần
Trần
19
Trần
Trần
26
Bui
Bui
5
Đặng
Đặng
8
Edgar
Edgar
99
Ibara Doniama
Ibara Doniama
24
Lương Xuân Trường
Lương Xuân Trường
89
Nguyễn
Nguyễn
1
Nguyen
Nguyen
11
Trần
Trần
10
Trần
Trần
18
Vũ
30
Vũ
Dự bị
66
Đỗ
Đỗ
5
Hoàng
Hoàng
12
Hồ
Hồ
32
Ngô
Ngô
17
Nguyễn
Nguyễn
82
Trần
Trần
27
Trần
Trần
37
Trần
Trần
13
Trần
Trần
91
Diallo
Diallo
29
Dương
Dương
23
Hồ
Hồ
4
Lâm
Lâm
14
Le Viktor
Le Viktor
3
Nguyễn
Nguyễn
20
Nguyễn
Nguyễn
16
Phạm
Phạm
17
Trần
Trần