virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Sài Gòn FC vs HAGL, 05/08/2022

Đội hình ra sân
23
Cao
Cao
16
Đoàn
Đoàn
9
Gustavo Santos
Gustavo Santos
39
Huỳnh
Huỳnh
71
Nguyễn
Nguyễn
7
Nguyen Hoang Quoc Chi
Nguyen Hoang Quoc Chi
73
Nguyễn
Nguyễn
14
Nguyễn
Nguyễn
36
Phạm
Phạm
18
Trần
Trần
10
Vieira
Vieira
30
Brandao
Brandao
1
Dương
Dương
2
Lê
6
Lương Xuân Trường
Lương Xuân Trường
94
Mauricio
Mauricio
15
Nguyễn
Nguyễn
7
Nguyễn
Nguyễn
11
Nguyễn
Nguyễn
9
Nguyễn
Nguyễn
8
Trần
Trần
17
Vũ
Dự bị
27
Bùi
Bùi
28
Hoàng
Hoàng
17
Lâm
Lâm
4
Lê
13
Nguyễn
Nguyễn
77
Nguyễn
Nguyễn
3
Nguyễn
Nguyễn
11
Nguyễn
Nguyễn
38
Phạm
Phạm
92
Bruno de Sousa
Bruno de Sousa
82
Hoàng
Hoàng
26
Huỳnh
Huỳnh
10
Nguyễn Công Phượng
Nguyễn Công Phượng
22
Nguyễn
Nguyễn
23
Nguyễn
Nguyễn
28
Nguyễn
Nguyễn
20
Trần
Trần
60
Võ