virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Thanh Hóa vs Hồ Chí Minh, 17/04/2023

Đội hình ra sân
37
Bruno Catanhede
Bruno Catanhede
77
Conrado
Conrado
34
Doãn
Doãn
16
Đinh
Đinh
95
Gustavo
Gustavo
28
Hoàng
Hoàng
11
Lê Phạm
Lê Phạm
19
Lê
6
Nguyễn
Nguyễn
25
Nguyễn
Nguyễn
20
Nguyễn
Nguyễn
99
Campbell
Campbell
21
Dao
Dao
92
Green
Green
39
Hoang Vu Samson
Hoang Vu Samson
9
Hồ
Hồ
5
Lê
88
Mansaray
Mansaray
25
Phạm
Phạm
26
Thân
Thân
15
Uông
Uông
6
Võ
Dự bị
27
A
A
29
Doan
Doan
17
Nguyễn
Nguyễn
32
Lê
91
Lê
10
Lê
21
Nguyễn
Nguyễn
12
Nguyen
Nguyen
67
Trịnh
Trịnh
22
Dương
Dương
97
Guyenne
Guyenne
23
Nguyen
Nguyen
11
Lâm
Lâm
20
Nguyễn
Nguyễn
1
Nguyễn
Nguyễn
28
Tran
Tran
8
Trần
Trần
27
Voo Huu
Voo Huu