virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Việt Nam U23 vs Mông Cổ U23, 19/09/2023

Đội hình ra sân
11
Đinh Xuân Tiến
Đinh Xuân Tiến
14
Khuat Van Khang
Khuat Van Khang
5
Le N. H.
Le N. H.
21
Nguyen D. A.
Nguyen D. A.
8
Nguyen Duc Phu
Nguyen Duc Phu
12
Nguyễn Đ. Bảo
Nguyễn Đ. Bảo
7
Nguyễn Đức Việt
Nguyễn Đức Việt
4
Nguyen M. H.
Nguyen M. H.
9
Nguyen Quoc Viet
Nguyen Quoc Viet
15
Nguyen Thanh Nhan
Nguyen Thanh Nhan
22
Quan Văn Chuẩn (G)(C)
Quan Văn Chuẩn (G)(C)
11
Ankhbayar S.
Ankhbayar S.
17
Batbayar T.
Batbayar T.
3
Bayartsengel P.
Bayartsengel P.
7
Dulguun A.
Dulguun A.
2
Naranbaatar K.
Naranbaatar K.
12
Orkhon M.
Orkhon M.
13
Oyuntuya O.
Oyuntuya O.
19
Sainbuyan N.
Sainbuyan N.
1
Sereekhuu B. (G)
Sereekhuu B. (G)
18
Sodbilgun T.
Sodbilgun T.
10
Tsend-Ayush K. (C)
Tsend-Ayush K. (C)
Dự bị
20
Bùi Vĩ Hào
Bùi Vĩ Hào
13
Cao V. B. (G)
Cao V. B. (G)
1
Do Sy Huy (G)
Do Sy Huy (G)
16
Hong Phuc N.
Hong Phuc N.
3
Minh Trong V.
Minh Trong V.
17
Nguyễn Phi Hoàng
Nguyễn Phi Hoàng
18
Nguyen T. S.
Nguyen T. S.
10
Nhâm Mạnh Dũng
Nhâm Mạnh Dũng
2
Phan Tuấn Tài
Phan Tuấn Tài
6
T. N. Hiền
T. N. Hiền
19
Vo N. H.
Vo N. H.
6
Baasanjav T.
Baasanjav T.
8
Baljinnyam B.
Baljinnyam B.
20
Bilguun G.
Bilguun G.
4
Dulguun G.
Dulguun G.
5
Erdenebat G.
Erdenebat G.
21
Erkhembayar E.
Erkhembayar E.
16
Ganbat B.
Ganbat B.
22
Gan-Erdene E. (G)
Gan-Erdene E. (G)
15
Munkhbaatar T.
Munkhbaatar T.
9
Uuganbat T.
Uuganbat T.
14
Zayat T.
Zayat T.