virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Việt Nam vs Myanmar, 03/01/2023

Đội hình ra sân
Dự bị
4
Bùi
Bùi
15
Châu
Châu
14
Nguyễn
Nguyễn
7
Nguyễn
Nguyễn
6
Nguyễn
Nguyễn
11
Nguyễn
Nguyễn
9
Nguyễn
Nguyễn
21
Nguyễn
Nguyễn
20
Phan
Phan
3
Quế
Quế
1
Trần
Trần
17
Vũ
14
Aung
Aung
22
Hein
Hein
4
Htan
Htan
21
Khant
Khant
16
Oo
Oo
18
Phyo
Phyo
15
Win
Win
19
Ye
Ye
Huấn luyện viên
Park H. Seo
Park H. Seo
Hey A.
Hey A.