virtual news close toggle toggle-filled warning facebook lock ellipsis settings Info table calendar alerts Favorite clock link twitter double_angle_left double_angle_right double_angle_up double_angle_down Previous Next angle_up angle_down menu-soccer soccer soccer-live mymatches-soccer Substitution In Substitution Out Red Card Yellow Card Second Yellow Card Goal Goal Missed Goal Penalty Goal Penalty Missed Own Goal

Đội hình Viettel vs Hồ Chí Minh, 19/06/2024

Đội hình ra sân
4
Bùi
Bùi
68
Hồng Phúc
Hồng Phúc
11
Khuat
Khuat
1
Ngô
Ngô
17
Nguyễn Đức
Nguyễn Đức
21
Nguyễn
Nguyễn
28
Nguyễn
Nguyễn
8
Nguyễn
Nguyễn
3
Nguyễn
Nguyễn
97
Pedro Henrique
Pedro Henrique
22
Trần
Trần
43
Brendon
Brendon
23
Nguyen
Nguyen
89
Le Giang
Le Giang
27
Long
Long
2
Ngô
Ngô
16
Nguyễn
Nguyễn
3
Nguyễn
Nguyễn
90
Patino
Patino
77
Sầm
Sầm
28
Tran
Tran
20
Van Kien
Van Kien
Dự bị
39
Dương
Dương
77
Joao Pedro
Joao Pedro
6
Nguyen
Nguyen
5
Nguyễn
Nguyễn
23
Nhâm
Nhâm
12
Phan
Phan
25
Quảng
Quảng
90
Trần
Trần
9
Trần
Trần
21
Dao
Dao
11
Lâm
Lâm
4
Lê
29
Nguyễn
Nguyễn
8
Nguyen
Nguyen
25
Phạm
Phạm
10
Timite
Timite
15
Uông
Uông
6
Võ