Cầu thủ
A Hoàng
hậu vệ (HAGL)
Tuổi: 28 (31.07.1995)

A Hoàng