Cầu thủ
Anh Tài Nguyễn
hậu vệ (HAGL)
Tuổi: 27 (28.02.1996)

Anh Tài Nguyễn