Cầu thủ
Bảo Toàn Trần
tiền vệ (HAGL)
Tuổi: 23 (14.07.2000)

Bảo Toàn Trần