Cầu thủ
Bremer
hậu vệ (Juventus)
Tuổi: 26 (18.03.1997)

Bremer