Cầu thủ
Caion
tiền đạo (Hà Nội FC)
Tuổi: 33 (05.10.1990)

Caion