Cầu thủ
Duc Anh Nguyen
hậu vệ (Hà Nội FC)
Tuổi: 20 (16.05.2003)

Duc Anh Nguyen