Cầu thủ
Dương Quân Âu
hậu vệ (HAGL)
Tuổi: 23 (30.04.2000)

Dương Quân Âu