Cầu thủ
Duy Mạnh Đỗ
tiền vệ (Hà Nội FC)
Tuổi: 27 (29.09.1996)

Duy Mạnh Đỗ