Cầu thủ
Even Ostensen
tiền đạo (Staal Jorpeland)
Tuổi: 31 (02.06.1993)

Chuyển nhượng Even Ostensen 2024

Ngày Từ Loại Đến
2021 Viking Viking Staal Jorpeland Staal Jorpeland