Cầu thủ
Fran
thủ môn (Real Madrid)
Tuổi: 18 (24.06.2005)

Fran