Cầu thủ
Hai Long Nguyễn
tiền vệ (Hà Nội FC)
Tuổi: 23 (27.08.2000)

Hai Long Nguyễn