Cầu thủ
Kiên Quyết Nguyễn
tiền vệ (HAGL)
Tuổi: 27 (14.11.1996)

Kiên Quyết Nguyễn