Cầu thủ
Minh Tuấn Vũ
tiền vệ (Hà Nội FC)
Tuổi: 33 (19.09.1990)

Minh Tuấn Vũ