Cầu thủ
Minh Vương Trần
tiền vệ (HAGL)
Tuổi: 28 (28.03.1995)

Minh Vương Trần