Cầu thủ
Ngọc Hà Mạch
tiền vệ (Hà Nội FC)
Tuổi: 23 (01.01.2000)

Ngọc Hà Mạch