Cầu thủ
Ngọc Quang Châu
hậu vệ (HAGL)
Tuổi: 27 (01.02.1996)

Ngọc Quang Châu