Cầu thủ
Nguyễn Nguyen
tiền đạo (Hà Nội FC)
Tuổi: 20 (10.09.2003)

Nguyễn Nguyen