Cầu thủ
Quang Thịnh Trần
hậu vệ (HAGL)
Tuổi: 23 (12.05.2001)

Quang Thịnh Trần