Cầu thủ
Quang Vinh Liễu
hậu vệ (Đà Nẵng)
Tuổi: 25 (30.05.1999)

Quang Vinh Liễu