Cầu thủ
Radek Vitek
thủ môn (Manchester United)
Tuổi: 20 (24.10.2003)

Radek Vitek